Carnavalsvieringen

De traditionele carnavalsvieringen

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de traditionele Half- Vastenbals, die het Koninklijk Vlaams Toneel sinds vorige eeuw organiseerde.
Naast de toneelopvoeringen hebben deze carnavalsvieringen altijd een belangrijk aandeel gehad in het leven van de vereniging. Ze waren als het ware het uithangbord van het Koninklijk Vlaams Toneel. Naar dit jaarlijks terugkerende evenement keken alle leden telkens weer met verlangens uit.

Reeds in de vorige eeuw werd te Diest uitbundig carnaval gevierd. In 1886 vaardigde het stadsbestuur echter een politieverordening uit om de uitspattingen enigszins aan banden te leggen.
De viering werd opgedeeld in twee periodes, namelijk de vastenavondperiode (zondag, maandag, dinsdag en de daar- opvolgende zondag) en Half-Vasten.

Overal in de stad waren er openbare bals. Die werden voornamelijk in cafés en andere publieke lokalen gehouden en dit telkens tot 1 uur 's nachts.
Met Half-Vasten werd bovendien een rondgang georganiseerd waaraan verschillende verenigingen deelnamen.

Lees het volledige hoofdstuk