1945-1957 Naoorlogse periode

1945-1957 de naoorlogse periode en het 100 jarig bestaan van het KVT

Reeds kort na de beëindiging van de oorlog hernam het Koninklijk Vlaams Toneel haar activiteiten, onder leiding van de vooroorlogse voorzitter Jean Daems. Hij werd in het bestuur bijgestaan door een schare "oude getrouwen", waaronder Leon Ooms en Alfred Arkesteyn als ondervoorzitters, Cesar Stikkers als penningmeester, en Louis Musick, die reeds voor de oorlog secretaris van de vereniging was en die deze taak nu opnieuw waarnam.

...

Het Koninklijk Vlaams Toneel bestaat een eeuw.

Tijdens het weekend van 18 december 1948 vierde het Koninklijk Vlaams Toneel (Vermaak en Verbroedering) haar 100-jarige bestaan. Voor de gelegenheid was zaal Casino feestelijk versierd. Langs beide zijden van de scène prijkten grote schilderijen, waarop respectievelijk de heer Overdulve (de eerste voorzitter van de vereniging) en de toenmalige voorzitter de heer Jean Daems waren afgebeeld. De schilderijen waren van de hand van War Macken.

Het feestprogramma werd op vrijdag ingezet met een galavoorstelling van "De Revisor".

Een uitgebreide spelersgroep van liefst tweeëntwintig opvoerders bracht, onder de kundige leiding van Frans Zaenen, een fel gesmaakte opvoering van Gogolj's meesterlijke komedie. 's Zaterdags vond een tweede opvoering plaats in aanwezigheid van het stadsbestuur en vele andere prominenten.

Op zondag werden het bestuur en de spelende leden van het Koninklijk Vlaams Toneel "plechtig ten stadhuize ontvangen" door burgemeester Omer Vanaudenhove, de schepenen Arkesteyn en Gillis, en de gemeenteraadsleden.
De burgemeester hield een gelegenheidstoespraak, waarbij hij de vereniging feliciteerde voor haar 100-jarig jubileum en tevens de leden loofde voor de geleverde kunstprestaties. Daarna overhandigde hij aan voorzitter Jean Daems de erepenning van de stad.
Na zijn dankwoord schonk de heer Daems een exemplaar van de brochure die de vereniging speciaal voor dit jubileum had uitgegeven. De feestzitting op het stadhuis werd besloten met het traditionele glaasje Gildenbier. Na dit officiële gedeelte "bezochten de leden nog enkele drankhuizen", lazen we in een bestuursverslag. Om 8 uur 's avonds werden de feestelijkheden besloten met een souper in lokaal "Leessociéteit" op de Grote Markt.

Lees het volledige hoofdstuk