1958-1972

Nieuwe audiovisuele middelen dwarsbomen het toneel

Het 25e Koninklijk Landjuweel, dat aanvankelijk in Brussel moest doorgaan, werd vrij onverwachts aan Diest toegewezen. Zodoende werd de stad Diest aangezocht om het Koninklijk Landjuweel te organiseren. Dit moest gebeuren in samenwerking met de Diestse toneelverenigingen.

Tussen 6 december 1958 en 31 januari 1959 traden de acht geselecteerde toneelgroepen op in zaal Casino. Het tornooi werd gewonnen door "Ons genoegen" uit Waterschei met "Drijfzand" van M. Fontenel en O. Ferket. De plechtige prijsuitreiking van het Koninklijk Landjuweel had eigenaardig genoeg plaats te Oostende. Het Koninklijk Vlaams Toneel besloot om zelf niet aan het tornooi deel te nemen. Ook na het tornooi werden er geen eigen producties gebracht en bleef de spelersgroep werkloos toezien. Sommige spelers verleenden daarom hun medewerking aan een Diestse revue.

Het seizoen bleef beperkt tot twee gastvoorstellingen, waaronder "Slisse bouwt" door de "KNS". Deze kaskraker werd nadien herhaaldelijk door het Koninklijk Vlaams Toneel opgevoerd.

Aangezien er tijdens het seizoen 1958-1959 geen eigen producties werden gegeven, had het bestuur geoordeeld dat het niet opging om lidgeld te innen. Toen bij het begin van het daaropvolgende seizoen om een bijdrage werd verzocht, bleek dat het aantal leden tot amper 270 was teruggevallen. Deze malaise zou de volgende jaren doorgaan.

Het Koninklijk Vlaams Toneel was zich terdege bewust van de crisis en probeerde het tij te doen keren door in Groot-Diest mensen te zoeken die bereid waren om zich in te zetten voor de culturele ontwikkeling in het algemeen, en het toneelleven in het bijzonder. Tevens werden jongeren aangetrokken om het spelerspotentieel nieuw leven in te blazen.

Lees het volledige hoofdstuk