1972-1984 Cultuurcentrum begijnhof

Een nieuwe start in het cultuurcentrum Begijnhof

Kamertoneel is in

De "Casino-jaren" behoorden definitief tot het verleden.

Onder impuls van het bestuur gingen Toon Stikkers, Jean Geysen en Louis Bondroit op zoek naar een geschikte nieuwe locatie.
De vereniging leek wel even ten einde raad, want alle mogelijkheden werden nagegaan.

Zo overwoog men zelfs de restauratie van oude schuren en hangars, het oude atheneum in de Koning Albertstraat, de gemeenteschool in de Peetersstraat en een deel van de brandweerkazerne.
Via het stadsbestuur kwam men in contact met het bestuur van het "officiële" Cultuurcentrum in het begijnhof.

Na wat beraadslaging werd er binnen de schoot van de Raad van Bestuur van het Koninklijk Vlaams Toneel besloten om toch maar scheep te gaan met de verantwoordelijken van dit cultuurcentrum, waaronder architect Lou Bondroit, pater Raskin en Louis Cresens.
Dit cultuurcentrum was voor de vereniging weliswaar een oplossing, maar dan eentje met veel vraagtekens.

...

125 jaar werd gevierd met de inrichting van een nationaal toneeltornooi

Het toneelseizoen 1973-1974 begon onmiddellijk met een moeilijke opdracht.
Een viering organiseren met zeer beperkte financiële middelen was niet zo evident. Maar zoals steeds vond het Koninklijk Vlaams Toneel ook nu weer de nodige financiële openingen, zodat het feestseizoen kon worden samengesteld.

Voor de inrichting van een Nationale Toneelwedstrijd werden een erecomité en een beschermcomité samengesteld.

Lees het volledige hoofdstuk