Maatregelen Coronavirus

Foto door <a href="https://unsplash.com/@roblaughter?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Rob Laughter</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Door de huidige maatregelen in verband met culturele activiteiten zien wij ons genoodzaakt om de voorstellingen van 'Oud Papier', de productie die in première zou gaan vanaf 17 april 2020, te annuleren. Aangezien het KVT door de beperkingen geen kwalitatief repetitieproces kan opstellen voor zijn acteurs, betekent dat eigenlijk het einde van ons seizoen.

Zoals u weet, trachten wij altijd het welzijn van onze toeschouwers hoog in het vaandel te dragen. We zijn het dan ook volledig eens met de opgelegde quarantaine en zullen die respecteren met u in ons achterhoofd.

Lees zeker onderstaand interview met onze voorzitter waarin u volledige uitleg krijgt, ook wat de abonnementen betreft. Hou ook uw mailbox en onze Facebook-pagina in het oog en blijf zo op de hoogte van het reilen en zeilen binnen ons gezelschap.

Blijf vooral veilig - en zorg voor elkaar.
Het KVT

Interview met John Seré, voorzitter KVT

Beste John, nood breekt wet. Dat wordt in de huidige omstandigheden helemaal duidelijk. Maar wat exact houdt dat in voor de voorstellingen die dit seizoen nog gepland stonden?
De geplande voorstellingen van 'Oud Papier', die moesten starten vanaf 17 april, kunnen niet doorgaan omdat niemand ons nu met zekerheid kan zeggen dat we dan al opnieuw ons theater mogen openen voor publiek. Daarenboven zouden de reservaties al moeten kunnen starten op 2 april. Indien wij echter de toestemming zouden krijgen om ergens in mei opnieuw te spelen - dan ligt het in onze bedoeling om de twee afgelaste voorstellingen van 'Taffelpoezen' te brengen. Als dat zo is, zullen wij iedereen daarvan verwittigen. De spelers staan te popelen om deze productie volledig af te werken gezien de zeer goede reacties bij de mensen die er reeds van konden genieten.

We begrijpen allemaal de ernst van de situatie, maar waarom dat abrupt einde?
Omdat wij zelfs in beperkte kring niet mogen samenkomen en wij de repetities hebben moeten afbreken. Geen repetities = geen voorstellingen!

'Oud papier' is een parel van een voorstelling. Wordt die nu helemaal geschrapt?
Helemaal niet! Ons programma voor volgend seizoen was klaar, maar nog niet gepubliceerd. Wij hebben enkele aanpassingen gedaan en 'Oud Papier' wordt als eerste productie van het volgende seizoen gebracht vanaf 25 september 2020.

Hoe zit het met de abonnees?
Het is niet mogelijk om nu onze 1100 abonnees terug te betalen voor de niet-gespeelde vertoningen van 'Oud Papier' omdat wij de bankrekeningnummers niet hebben en het ook onmogelijk is om die allemaal op te vragen. Wij hebben een compensatieregeling uitgewerkt voor de abonnees die ook volgend seizoen een abonnement bij ons nemen. Ook voor diegenen die dat niet doen, hebben wij een oplossing in petto. Maar dat zullen wij binnen enkele weken duidelijk maken in ons volgende Voetlicht. Dat is dan volledig gewijd aan het seizoen 2020-21.

Kan je al een tipje van de sluier voor het volgende seizoen oplichten?
Dat doen we dus binnen enkele weken, maar ik kan je nu al verklappen dat wij mooie stukken gekozen hebben - met een lach en een traan.

Vormen deze maatregelen een gevaar voor het voortbestaan van het KVT?
Het KVT is gesticht in 1848, heeft twee wereldoorlogen doorstaan en speelt 172 jaar onafgebroken toneel. Het zal ons dus wel lukken.Wij hopen enkel uit de grond van ons hart dat al onze medewerkers en jullie allen, geliefd publiek, er gezond mogen doorkomen.

12 april 2021