Back 

1866 Hernieuwde start

1866 en al een hernieuwde start

n een buitengewone algemene vergadering van 9 oktober 1865 keurde het bestuur (bestaande uit voorzitter E. Mulle, ondervoorzitter Ed. Elen, Schrijver H. Linten, en de leden J. F. Caelen, P. Govaerts, H. Moons en P. Verhasselt) een nieuw reglement goed. Een eerste opvallend gegeven is dat de vereniging voortaan de zinspreuk “Vermaak en Verbroedering” toevoegde aan haar titel. Tijdens de voorgaande periode (1848-1865) had de “Vlaemsche Tooneelkundige Maetschappij” als zinspreuk “HET VERMAEK”. In de daaropvolgende periode was het Vlaams Toneel beter gekend onder haar zinspreuk.

Lees de volledige pdf.

Copyright 2018 by Gery Spirinckx